Aktualności
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowościach Lanckorona i Skawinki

Eurovia Polska S.A. jako Wykonawca zawiadamia, iż planuje w dniu 15.09.2020 r. rozpocząć roboty budowlane. Tym samym planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu