Aktualności
Promesa na uruchomienie żłobka w Lanckoronie

W dniu 7 marca 2019 r. Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata odebrał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z rąk Sekretarza Stanu Stanisława Szweda promesę na uruchomienie żłobka w Lanckoronie.