Aktualności
Projekt nazewnictwa ulic w Lanckoronie

Projekt nazewnictwa ulic w miejscowości Lanckorona po wprowadzeniu dodatkowych zmian na wnioski mieszkańców.

Załącznik_uchwała_mapa

 


>> POBIERZ <<


 

Projekt nazewnictwa ulic w miejscowości Lanckorona po wprowadzeniu zmian na wnioski mieszkańców.

Projekt_ulic_Lanckorona_v4_po_konsultacjach

 


>> POBIERZ <<


 

Pierwotny projekt:

Projekt_ulic_Lanckorona_v3

 >> POBIERZ <<


Uwagi dotyczące nazewnictwa i przebiegu ulic należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Lanckoronie w terminie do dnia 24.10.2016 r. drogą pocztową lub mailową: sekretariat@lanckorona.pl