Prawo Wyborcze

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III o wynikach wyborów do rad


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lanckorona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lanckorona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego III w Krakowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lanckorona


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie o nieprzeprowadzaniu głosowania i obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Kandydatem do składu obwodowej komisji nie może być:

 1. kandydat w wyborach;
 2. komisarz wyborczy;
 3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 5. urzędnik wyborczy;
 6. mąż zaufania;
 7. obserwator społeczny;
 8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c
) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia;

9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej dnia 13 sierpnia 2018r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych


Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie po zmianach


Postanowienie w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie


Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie


PODZIAŁ GMINY LANCKORONA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA


Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie


Komunikat w sprawie terminu przyjmowania zgłoszeń
do obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, pok. nr 4 parter.

 DYŻURY
Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie

Komisja pełni dyżury w następujących dniach i godzinach w trakcie, których przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na radnych do Rady Gminy Lanckorona:

 • 13 września (czwartek) w godz. od 15,30 do 18,00
 • 14 września (piątek) w godz. od 15,00 do 20,00
 • 15 września (sobota) w godz. od 8,00 do 11,00
 • 17 września (poniedziałek) w godz. od 15,30 do 2400

W trakcie pełnionych dyżurów w dniach:

 • 25 września (wtorek) w godz. od 15,30 do 18,00
 • 26 września (środa) w godz. od 17,00 do 2400

będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na wójta Gminy Lanckorona.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Lanckoronie
(-) Mirosław Gajewski

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie mieści się w Urzędzie Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona – sala sesyjna (niski parter) – wejście od strony parkingu.

Tel. 33 8763595 wewn. 35
Informacja dla Komitetów Wyborczych
dot. terytorialnych komisji wyborczych
W Y K A Z

miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych

Lp.

Miejscowość

Lokalizacja tablic ogłoszeń

1.

LANCKORONA

ul. Św. Jana, ul. Piłsudskiego, ul. Kopań,

2.

IZDEBNIK

k/Kościoła, k/Bogacza, k/starego młyna, k/Zaremby środek wsi, k/Bacówki, k/Maślanki pod Leszczem, na Zarzycach, k/Bochenka, Chatałówka k/przystanku

3.

SKAWINKI

k/Kościoła, k/Remizy OSP

4.

JASTRZĘBIA

k/sołtysa, k/kortów, k/ boiska sportowego

5.

PODCHYBIE

k/Chwały, na krzyżówce, k/Leniartka,

Wójt

(-) Tadeusz ŁopataWYKAZ BUDYNKÓW W OKRĘGACH WYBORCZYCH GMINY LANCKORONA


Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.

21 października br. – na ten dzień Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1561 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Prezes Rady Ministrów wyznaczył w nim datę wyborów samorządowych na niedzielę 21 października 2018 r.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOMITETÓW WYBORCZYCH I INNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM: http://krakow.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia


Działając na podstawie art. 191c  § 3 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2018 r. do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego dla obszaru gminy Lanckorona został powołany Pan Jarosław Kawiak .

Więcej informacji na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.