Aktualności
PRACE PORZĄDKOWO-KONSERWATORSKIE NA ZAMKU

Staraniem Wójta Tadeusza Łopaty na ruinach lanckorońskiego zamku mają miejsce prace porządkowo – konserwatorskie, które mają docelowo służyć aranżacji ruin zamku dla celów turystycznych.

 

Lanckoroński zamek został zbudowany w połowie XIV wieku, ale jak pokazały wcześniejsze badania archeologiczne, że już we wczesnym średniowieczu był na lanckorońskiej górze gródek drewniano-ziemny, który umożliwiał obserwację znacznego terenu w kierunku północnym, wschodnim i zachodnim. Bez wątpienia te walory lanckorońskiego wzgórza sprawiły, że Kazimierz Wielki zdecydował, aby powstał tu obiekt obronny. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1366 roku. Najbardziej znaną postacią kojarzoną z zamkiem jest Mikołaj Zebrzydowski, fundator pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, zaś najbardziej znana karta w dziejach zamku przypada na okres konfederacji barskiej. W okresie rozbiorowym zamek został zaadaptowany na więzienie dla przestępców kryminalnych, a następnie po przeniesieniu więzienia do Wadowic spalono go i wysadzono w powietrze. Ruiny częściowo zostało rozebrane na materiał budowlany, to co zostało można obecnie oglądać na wzgórzu zamkowym.

 

Ruiny zamkowe zostały objęte badaniami archeologiczno-architektonicznymi pod koniec lat 60-tych i na początku lat 70-tych oraz w latach 2010-2011. Obecne zaś prace obejmują zinwentaryzowanie ruin wraz z ich otoczeniem, wykonanie prac konserwatorskich ruin, wykonanie przekrojów przez ruiny, fosy i wał do zakresu odgruzowania, wykonanie wykopów sondażowych, wykonanie niezbędnej dokumentacji, wykonanie wykopów archeologicznych w miejscu lokalizacji zachodniego odcinka fortyfikacji bastionowych oraz wykonanie wykopów w celu odczytania murów przedbramia. Obecnie można zobaczyć odkryty bruk na dziedzińcu zamkowym, był on pokryty warstwą ziemi, która została ściągnięta. Odsłaniane są również z gruzu i ziemi fragmentu murów na dziedzińcu zamkowym. Trwają prace przy zachodnim odcinku murów. W trakcie prac odnaleziono fragmenty ceramiki glinianej, fragmenty posadzek, fragmenty portali drzwiowych i obramień okiennych. Całość prac potrwa do połowy grudnia.

 

Wykonanie tych prac, jak podkreśla Wójt Tadeusz Łopata, było niezbędne, żeby zabezpieczyć ruiny przed postępującą ich destrukcją. Jak mówi Wójt: „celem gminy Lanckorona jest nie tylko zabezpieczenie ruin, ale także dążenie do odpowiedniego zaaranżowania zamku dla celów turystycznych”. Prawdopodobnie będzie to dość żmudna i trudna droga, ponieważ na lanckorońskich ruinach mamy do czynienia z pełnym spektrum problemów archeologicznych: duża część murów jest zniszczona przez korzenie rosnących drzew, mamy do czynienia z porastaniem mchów, traw i drobnych krzewów, następuje wykruszenie zaprawy pomiędzy kamieniami, których struktura jest osłabiona również przez czynniki biologiczne i atmosferyczne. „Tym bardziej wykonywane obecnie prace konserwatorskie są konieczne” podkreśla Wójt.

 

W trakcie trwania prac wzgórze zamkowe odwiedzili studenci kierunku architektura krajobrazu z Politechniki Krakowskiej i członkowie koła naukowego Architectura Militaris wraz z jego opiekunem dr inż.arch. Krzysztof Wielgusem, który oprowadził swoich studentów po ruinach zamku i wyjaśniał celowość wykonywanych prac. W tym spotkaniu na wzgórzu zamkowym uczestniczył także Wójt Tadeusz Łopata oraz prof. dr hab. Zbigniew Mirek, pracownik Instytutu Botaniki PAN, który przytoczył parę faktów o drzewach na wzgórzu zamkowym. O obecnie trwających pracach kilka zdań powiedział archeolog-konserwator pan Eligiusz Dworaczyński.

 

Całość prac pokrywana jest z budżetu gminy. W najbliższym czasie będzie składany wniosek w sprawie aplikacji o środki zewnętrzne na rewitalizację wzgórza zamkowego w Lanckoronie.