Aktualności
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze powiatów: wadowickiego