Aktualności
PONAD MILION ZŁOTYCH NA EDUKACJĘ W GMINIE LANCKORONA

Gmina Lanckorona otrzymała ponad 1 milion złotych z programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a dokładnie z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3, Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Dzięki podjętym działaniom przez Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopatę został sporządzony projekt w ramach konkursu RPO na dofinansowanie szkół na terenie Gminy Lanckorona. Wniosek pod tytułem „Wiedza – najlepsza inwestycja w Gminie Lanckorona” został opracowany pod kierownictwem Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniewa Małeckiego i został oceniony pozytywnie, co skutkuje przyznaniem bezzwrotnej dotacji.

 

Zgodnie z założeniami Gmina Lanckorona otrzyma dotację w kwocie 1 372 869, 60 zł, a z funduszy projektu będę mogły korzystać szkoły na terenie Gminy Lanckorona.

 

Środki dofinansowane w ramach projektu mogą być przeznaczone między innymi na dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w dziedzinie matematyki, przyrody, a także fizyki i chemii w tym będą obejmowały również dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Pieniądze z projektu będą także przeznaczone na wyposażenie w sprzęt IT, tablice multimedialne, wyposażenie sal do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, warsztaty laboratoryjne, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, podnoszenie jakości kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia i korzystania z techniki informacyjno – komunikacyjnej.

 

Projekt obejmuje 466 uczniów i 55 nauczycieli. Dzieciom i młodzieży umożliwi zwiększenie szans edukacyjnych, a nauczycielom pozwoli podnieść swoje kwalifikacje. Realizacja projektu rozpoczęła się w III kwartale 2017.

 

Zakupiono już sprzęt IT: laptopy, tablety, tablice multimedialne, wideoprojektory, drukarki, serwery,  pomoce dydaktyczne na zajęcia dla uczniów na kwotę ponad 712.558 zł

Na zdjęciach uczniowie ze szkoły w Lanckoronie z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach projektu do sali biologicznej.