Aktualności
podziękowania dla wójta za zorganizowanie powiatowych ćwiczeń pożarniczych

19 lipca 2022 r. Wójta Tadeusza Łopatę odwiedzili oficerowie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach:  Zastępca Komendanta bryg. Wojciech Grzybczyk, młodszy bryg. Jacek Kolber oraz Zastępca Dowódcy JRG w Wadowicach młodszy bryg. Bartłomiej Kowalski. Oficerowie złożyli Wójtowi podziękowania za wzorową współpracę przy organizacji tegorocznych powiatowych ćwiczeń ratowniczych pod kryptonimem „Lanckorona 2022”, które odbyły się na terenie Lanckorony w dn. 15 i 20 czerwca 2022 r.

 

Podziękowania otrzymali także pracownicy Urzędu Gminy zaangażowani w organizację ćwiczeń: Pani Inspektor Barbara Kucharska oraz Pan Inspektor Adam Dragan oraz Prezes Gminnego Zarządu Związku OSP RP druh Józef Godula, na którego ręce złożono podziękowania dla druhów z OSP z terenu Gminy Lanckorona.