Aktualności
podpisanie umowy potwierdzającej otrzymanie dofinansowania w kwocie 6 362 277, 31 zł na prace na lanckorońskim zamku

12 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Lanckorona została przez Wójta Tadeusza Łopatę i Małopolskiego Konserwatora Zabytków Piotra Turkiewicza umowa potwierdzająca dofinansowanie przyznane na wniosek Wojewoda Małopolskiego Łukasza Kmity przez Premiera Mateusza Morawieckiego w kwocie 6 362 277, 31 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na prace rewitalizacyjne na lanckorońskim zamku.

 

Po podpisaniu umowy odbył się na zamku briefing prasowy Wojewody Małopolskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wójta Gminy Lanckorona dot. realizacji zadania pn. Rewitalizacja zamku, podegrodzia, grodu i twierdzy Lanckorona – etap I.

 

W trakcie konferencji na zamku Wojewoda przekazał Wójtowi symboliczny czek na realizację zadania, którego termin upływa wraz z końcem roku.

 

Wojewoda podkreślił, że dzięki uporowi Pana Wójta Tadeusza Łopaty spotykamy się w miejscu, w którym historia łączy się z teraźniejszością, a po zakończeniu prac możliwych dzięki pozyskanemu rządowemu dofinansowaniu pokażemy ukryte piękno lanckorońskiego zamku. Wojewoda odniósł się także do niebywałego kunsztu firmy wykonującej prace na zamku oraz wyraził nadzieję, że zrewitalizowany obiekt będzie kolejnym magnesem turystycznym na wadowickiej ziemi. Jak zauważył Wojewoda: najważniejsze jest zachowanie i zabezpieczenie ruin zamkowych dla przyszłych pokoleń – ta idea przyświecała Premierowi Morawieckiemu delegującemu środki z rezerwy budżetowej do Lanckorony.

 

Małopolski Konserwator Zabytków przybliżył krótko historię lanckorońskiego zamku od jego założenia po konfederację barską, następnie przez okres zaborów, gdzie zamek pełnił funkcję więzienia, aż po lata 80-te XIX wieku, kiedy zamek został wysadzony, a pozostałości rozebrane. Dyrektor Turkiewicz podkreślił także, że cała inwestycja jest realizowana zgodnie z kartą ruin historycznych, a ideą przyświecająca pracom na zamku jest zachowanie malowniczości miejsca i jego autentyzmu. Małopolski Konserwator Zabytków pogratulował także Wójtowi pozyskania tak pokaźnej dotacji.

 

Wójt Tadeusz Łopata podkreślił, że tylko dzięki nieocenionej pomocy Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity było możliwe uzyskanie dofinansowania na rewitalizację zamku. Wójt wspomniał również lutową rozmowę z Wojewodą Łukaszem Kmitą dot. pozyskania dofinansowania, gdzie w trakcie spotkania Wojewoda odpowiedział, że spróbuje pomóc i jak widać dotrzymał słowa. Wójt podziękował również Dyrektorowi Turkiewiczowi za wszelką pomoc. Tadeusz Łopata przypomniał także, że to dopiero pierwszy etap prac. Przy okazji swojego wystąpienia Wójt wyraził również wielkie podziękowania dla obecnych na zamku pracowników Urzędu Gminy: Pani Skarbnik Barbary Miski, Pani Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Marii Turek oraz Pani Inspektor Ewy Kolarskiej, pracownika Referatu Inwestycji i Rozwoju.

 

Ostatnią osobą, która zabrała głos w trakcie konferencji był kierownik budowy, który opowiedział o charakterze prac toczących się na zamku, a dotyczących m.in. odsłonięcia, zabezpieczenia i uczytelnienia oryginalnej formy murów, bramy wjazdowej, baszty i bruku zamkowego.