Aktualności
Otwarte spotkanie seniorów w Lanckoronie

W sobotę 17 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie odbyło się Otwarte Spotkanie Seniorów z terenu Gminy Lanckorona.

 

Inicjatorem spotkanie była Gminna Rada Seniorów, a patronat nad spotkaniem objął Wójt Tadeusz Łopata.

 

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Horwacik, która na wstępie przywitała wszystkich przybyłych. Wśród gości znaleźli się Wójt Tadeusz Łopata wraz z małżonką, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krystyna Miska, Sołtys Izdebnika Mariusz Piekarz, członkowie Gminnej Rady Seniorów oraz przedstawiciele następujących stowarzyszeń działających na terenie gminy:

– Akolady Izdebnickiej

– Koła Gospodyń Wiejskich z Izdebnika

– Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony

– Stowarzyszenia Lanckoronianki

– Stowarzyszenia 3 Wionki z Jastrzębi

– Koła Gospodyń Wiejskich z Jastrzębi

– Stowarzyszenia Siedlisko Skawinki.

 

Wójt Tadeusz Łopata opowiedział o planach związanych z pozyskaniem dotacji z Programu Senior+, a mianowicie o otwarciu od nowego roku Dziennego Klubu Seniora w Lanckoronie – miejsca, które będzie służyć osobom w wieku senioralnym. Gmina Lanckorona uzyskała prawie 150 tys. zł. na ten cel, a pracę związane z adaptacją pomieszczeń po bibliotece ruszą w II połowie roku.

 

Cześć nieoficjalną rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu emerytów, który zaintonowały panie z Akolady Izdebnickiej. Pani Cecylia Lang oczarowała wszystkich zgromadzonych swoją interpretacją wierszy związanych z przygodami seniorów. Członkini Stowarzyszenia 3 Wionki z Jastrzębi Pani Zofia Bernecka specjalnie na to spotkanie napisała dwa wiersze, które wspólnie z Panią Anną Ciecieręgą brawurowo przedstawiły. Klub Seniora „Wiecznie Młodzi” z Jastrzębi wystąpił z serią skeczów i piosenek o tematyce lokalnej. Wszystkie występy zebrały oklaski od zgromadzonej widowni.

 

Po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas na rozmowy o oczekiwaniach seniorów względem działalności Gminnej Rady Seniorów. Pomysły były spisywane i zostaną one przedyskutowane przez Radę na najbliższym spotkaniu.

 

Słodki poczęstunek dla gości został przygotowany przez członków Gminnej Rady Seniorów oraz przez Stowarzyszenie Lanckoronianki, a kawę i herbatę serwowały członkinie Rady Seniora i pracownice Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie.

 

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów pragnie serdecznie podziękować wszystkim seniorom za udział w spotkaniu oraz składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jego zorganizowania.