Aktualności
Oświadczenie Wójta Lanckorony

Oświadczenie Wójta Lanckorony

 

W związku z publikacjami, jakie ukazały się na portalach społecznościowych dotyczące przewoźnika wykonujący przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lanckorona informuję, iż przewóz jest wykonywany zgodnie z zachowaniem wszelakich norm bezpieczeństwa, a przewoźnik odpowiadający za wykonanie usługi posiada wszystkie potrzebne dokumenty i licencje. Podczas kontroli policji wykonanej w dniu 3 marca 2016 r. nie stwierdzono żadnych usterek, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo przewożonych osób. Przewoźnik posiada wszystkie uprawnienia i stosowne dokumenty do wykonania przewozu.

Informacje podane w artykułach, są kłamliwe i godzą dobre imię Gminy. Rozpowszechnianie ich jest niezgodne z etyką dziennikarską i działają na niekorzyść Gminy Lanckorona, która w pełnym zakresie dba o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przewożonych do szkół na terenie Gminy Lanckorona.

 

 

Wójt Gminy Lanckorona

Tadeusza Łopata