LANCKORONIANKI

1947921_1515188788789113_8191554426578007626_n

 

Stowarzyszenie Lanckoronianki
Lanckorona 224
34-143 Lanckorona
NIP 551 262 22 56
REGON 362138413

 

 

Celem Stowarzyszenia jest:
1.Prowadzenie wśród gospodyń wiejskich działalności
społeczno-wychowawczej, oświatowej i kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin.
2. Propagowanie i pielęgnacja tradycji ludowych.
3.Praca na rzecz integracji pokoleń.
4.Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa gminy Lanckorona
5. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych.
6.Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych
przejawów życia społecznego mieszkańców wsi Lanckorona.
https://www.facebook.com/lanckoronianki