Ekomuzeum Lanckorona

Ekomuzeum Lanckorona to projekt mający na celu wyeksponowanie walorów przyrodniczych, kulturowych. text_210_1068733210_19656800tradycji, historii regionu i wydobycie jego prawdziwej atmosfery i specyfiki. Zgodnie z definicją europejską ekomuzea są muzeami bez murów prezentującymi żywe dziedzictwo regionu, tworzonymi przy zaangażowaniu mieszkańców i dzięki ich pomysłowości i wiedzy. Gmina Lanckorona w roku 2001 zaangażowała się w międzynarodowy projekt koordynowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w ramach Programu Szlak Bursztynowy pn. Wyszehradzka sieć ekomuzeów w Europie Środkowej zmierzający do pobudzenia współpracy aktywnych regionów zajmujących się ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz do wykreowania przykładowych ekomuzeów w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Zaczątkiem Ekomuzeum Lanckorona jest ścieżka kulturowo-przyrodnicza, składająca się z 16 przystanków. Eksponując najważniejsze ciekawostki regionu, ścieżka daje zarówno turystom, jak i mieszkańcom możliwość odkrycia ducha gminy Lanckorony i okolic (m.in. Kalwarii Zebrzydowskiej i Stryszowa). Zapraszamy do zwiedzenia Ekomuzeum Lanckorona i poznania tajemnic regionu…

Oznakowanie ścieżki zostało sfinansowane dzięki dotacji Światowego Funduszu na rzecz Ochrony Przyrody WWF (Inicjatywa na rzecz Ekoregionu Kar-packiego) w ramach projektu Rewitalizacja Lanckorony.

text_210_1069942631_79467200