Aerostan-Lanckorona

Czym oddychamy w Lanckoronie?

 

Aerostan-Lanckorona jest stowarzyszeniem powstałym w Lanckoronie w 2019 roku.

Aerostan-Lanckorona podejmuje ważny, ze względu na ochronę zdrowia publicznego i środowiska, temat skażenia powietrza.

Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Lanckorona.
Osiągnięcie tego celu Stowarzyszenie realizuje poprzez:

  1. szerzenie świadomości o zagrożeniach związanych z oddychaniem skażonym powietrzem,
  2. informowanie lokalnej społeczności o sytuacji na terenie gminy,
  3. wskazywanie na źródła skażenia oraz na sposoby pozwalające na ich likwidację lub ograniczenie ich wpływu,
  4. zwrócenie uwagi na podstawowe źródło skażenia w Lanckoronie jakim jest niska emisja,
  5. ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy poprzez:

a. wspieranie respektowania ustawowej listy dopuszczalnych paliw stałych,
b. wspieranie wymiany kotłów starej generacji,
c. propagowanie odnawialnych żródeł energii,
d. zachęcanie do energooszczędnych technologii, w tym do ocieplania budynków,
e. współpracę w zakresie poprawy czystości powietrza z sąsiednimi gminami, z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach, z urzędem gminy oraz z instytucjami mogącymi wspierać działania stowarzyszenia.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Zapoznając się ze statutem dowiecie się więcej o celach stowarzyszenia, jego strukturze i sposobie funkcjonowania; możecie również zerknąć na wpis Aerostanu w KRS. Zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do kontaktu z nami. Jeżeli chcesz:

  • otrzymywać nasz newsletter wyślij do nas mail z tematem „newsletter”,
  • dołączyć się do nas wyślij mail z tematem „członkostwo”,
  • przesłać nam materiały z zakresu zainteresowań Aerostanu lub przeznaczone do publikacji na naszej witrynie internetowej wyślij mail z tematem”materiały” (przed ich wysłaniem zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi korespondencji).

Nasz adres elektroniczny: poczta@aerostan-lanckorona.pl
Czekamy na mail od Ciebie!