Aktualności
OGŁOSZENIE o zwołaniu zebrania Wiejskiego w Lanckoronie

O G Ł O S Z E N I E

o zwołaniu zebrania Wiejskiego

w Sołectwie Lanckorona

Sołtys Sołectwa Lanckorona

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w dniu 29 września 2022 r.

o godz. 18 -tej (czwartek)

miejsce zebrania: świetlica OSP Lanckorona

 

Przedmiotem zebrania wiejskiego będą:

– Sprawozdanie Sołtysa Sołectwa Lanckorona ze sprzedaży

– Propozycja rozdysponowania środków ze sprzedaży drzewa z lasu – mienia
Lanckorona oraz ustalenia limitu wycinki drzew.

– Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu statutu sołectwa
Lanckorona

– Wnioski do budżetu gminy na 2023 rok

– Sprawy bieżące sołectwa

 

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców
do udziału w zebraniu
.

 

Z poważaniem

Józef Wypartowicz

Sołtys Sołectwa Lanckorona