Aktualności
OGŁOSZENIE o zwołaniu zebrania Wiejskiego w Jastrzębi

O G Ł O S Z E N I E

o zwołaniu zebrania Wiejskiego

w Sołectwie Jastrzębia

Sołtys Sołectwa Jastrzębia

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w dniu 7 października 2022 r.

o godz. 18.00 (piątek)

miejsce zebrania: Dom Kultury w Jastrzębi

 

 

Przedmiotem zebrania wiejskiego będą:

– Sprawozdanie Sołtysa Sołectwa Jastrzębia

– Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu statutu sołectwa Jastrzębia

– Wnioski do budżetu gminy na 2023 rok

– Sprawy bieżące sołectwa

 

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców
do udziału w zebraniu
.

 

Z poważaniem

Ryszard Frączek

Sołtys Sołectwa Jastrzębia