Aktualności
ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza konkurs na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skawinkach oraz Jastrzębi


>> Ogłoszenie o konkursie <<


ogloszenie.o.naborze.dyr