Aktualności
odpowiedź wójta na list otwarty podpisany przez kilku radnych

 

 

 

 

 

Lanckorona, 19 marca 2021 r.

 

Szanowni Państwo Sygnatariusze Listu Otwartego,

 

 

Walory kulturowe, turystyczne, historia Lanckorony i ziem wokół jest mi doskonale znana. Wielokrotnie w czasie trwania moich obu kadencji wspierałem, powiem więcej – aktywnie kreowałem wydarzenia o randze historycznej dla naszej społeczności. Mam na myśli tutaj m.in.: ufundowanie i przywiezienie dębu papieskiego z certyfikatem i wmurowanie pamiątkowego obelisku w 5 rocznicę śmierci Jana Pawła II; zapoczątkowanie tradycji odbywania drogi krzyżowej ulicami Lanckorony; uroczystość 650-lecia lokacji Lanckorony zwieńczona zamontowaniem pamiątkowej tablicy na budynku starego magistratu; 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i umieszczenie pamiątkowej tablicy przy budynku Urzędu Gminy; 250-lecie zawiązania Konfederacji Barskiej, obchody 100-lecia Niepodległości Polski wraz z ufundowaniem pomnika „Wiara i Wolność”; masztów flagowych przy szkołach w Lanckoronie i Izdebniku oraz na lanckorońskim rynku. Od zawsze kładę duży nacisk na wychowanie patriotyczne w szkołach, to za mojej kadencji Szkole Podstawowej w Jastrzębi nadano imię Konfederatów Barskich, a ja ze swojej strony ufundowałem szkolny sztandar. Zwracam również uwagę na promowanie lokalnej historii, kultury i zwyczajów, czego przykładem są moje liczne patronaty honorowe nad imprezami i konkursami dla uczniów szkół podstawowych.

 

Jako włodarz wiem doskonale, jakie problemy nurtują mieszkańców gminy. Jako wójt muszę również na nie reagować. Tak było w przypadku zgłaszania przez mieszkańców Lanckorony licznych problemów związanych z wizytami turystów.

 

Drodzy Państwo, nigdy nie wypraszałem, ani nie obrażałem turystów! W ramach swoich możliwości staram się stworzyć im jak najlepsze, bezpieczne i atrakcyjne warunki przebywania na naszym terenie.

 

Zwracałem jedynie uwagę i piętnowałem pewne zachowania jak: nagminne niestosowanie się do rygorów sanitarnych, nie sprzątanie po swoich czworonogach, rozjeżdżanie ścieżek leśnych quadami, parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych. Gdyby Państwo uważnie i ze zrozumieniem przeczytali mój „Apel do turystów” to może lepiej byście zrozumieli moje intencje. Czy według Państwa jasne wyartykułowanie, że społeczność lokalna nie życzy sobie pewnych zachowań jest czymś nagannym? Czy walka o zdrowie mieszkańców i ich komfort życia jest obrażaniem turystów? Czy Wy, jako Radni nie przejmujecie się uwagami, które spływają od mieszkańców do Was? Przejmujecie się i staracie się zaradzić ich potrzebom, ja zrobiłem to samo i jestem za to krytykowany.

 

Doniesienia prasowe są na bieżąco dementowane, tak było np. w przypadku artykułu na portalu Onet.pl, który sugerował, że „Apel do turystów” dot. mieszkańców Krakowa. Tego samego dnia podjąłem kroki w celu sprostowania informacji zawartych w artykule, co stało się niezwłocznie po mojej interwencji. Informacja o tym dementi ukazała się na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

„Mowa nienawiści” dotyka mnie mocno od początku moich rządów. Fala hejtu, z którą muszę się mierzyć każdego dnia jest ogromna.

 

Drodzy Państwo, bronienie mieszkańców i stanie po stronie prawdy to według mnie najlepsza praca dla lokalnej społeczności.

 

 

Tadeusz Łopata

Wójt Gminy Lanckorona