Program priorytetowy „Moja woda”

Program priorytetowy „Moja woda”

 

Jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r. ruszy nowy nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”, którego zadaniem jest łagodzenie skutków suszy w Polsce. Z programu będzie można uzyskać dotację na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na: przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

 

Zainteresowanych prosimy o śledzenie strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.wfos.krakow.pl.

 

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.