Aktualności
nowe motopompy dla osp lanckorona i osp izdebnik

18 grudnia 2020 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie odbyło się uroczyste  przekazanie zakupionych  motopomp z osprzętem przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych działającym w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

 

Dwie nowe motopompy szlamowe  HONDA WT 40X z dodatkowym sprzętem otrzymały:

– Ochotnicza Straż Pożarna w  Izdebniku

– Ochotnicza Straż Pożarna w  Lanckoronie

 

Całkowity koszt zadania wynosi – 31 200,00 złotych.

Prawie 96 % ich wartości  czyli 30 000 złotych została pokryta z pozyskanej przez gminę dotacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest  Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Uroczystego  przekazania sprzętu wymienionym jednostkom dokonał Wójt Tadeusz Łopata. Podkreślił on, że zakupiony sprzęt ma służyć nie tylko do ratowania życia i dobytku, ale także do ćwiczeń i ciągłego doskonalenia umiejętności druhów OSP.

 

Ochotniczą Straż Pożarną w Izdebniku reprezentowali druhowie: Prezes  Marek Kwaśnica oraz Naczelnik Łukasz Czwartek i z-ca Naczelnika Piotr Kozik.

Ochotniczą Straż Pożarną w Lanckoronie reprezentowali druhowie: Prezes  Edward Florek oraz Naczelnik Józef Godula.

 

W przekazaniu uczestniczyli także Komendant Gminny Związku OSP RP w Lanckoronie druh Stanisław Moskała oraz inspektor Urzędu Gminy w Lanckoronie Barbara Kucharska. Spotkanie zakończył Wójt składając życzenia świąteczne dla członków OSP z terenu naszej gminy.

 

Warto nadmienić, że 9 jednostek OSP w Powiecie Wadowickim otrzyma nowe motopompy, w tym są aż 2 jednostki z terenu Gminy Lanckorona.