Aktualności
nieodpłatne porady prawne

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którą Powiat Wadowicki świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców tego regionu. Jeden z utworzonych przez władze Powiatu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Przychodni Zdrowia przy al. Jana Pawła II 7. Pomoc prawną można uzyskać tam w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00, we wtorki od godziny 10:00 do 18:00, w środy od godziny 8:00 do 12:00 oraz w godzinach 14:00 – 18:00, w czwartki od godziny 10:00 do 18:00 oraz w piątki od godziny 8:00 do 16:00.

 

Ponadto z pomocy prawnej mogą Państwo korzystać także w punktach w Wadowicach oraz Andrychowie (harmonogramy oraz adresy tych punktów podane są w linkach znajdujących się poniżej):

 

Zwracamy uwagę, iż nie wszyscy pozostają osobami uprawnionymi do skorzystania z darmowej pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata. Nieodpłatna pomoc prawna, co do zasady przysługuje osobie spełniającej co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 

1) nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,

2) jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),

3) posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posiadające na wychowaniu minimum troje dzieci,

4) posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,

5) znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia,

6) w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymały jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

 

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Lanckorona do korzystania z programu nieodpłatnych porad prawnych

 

 

Z wyrazami szacunku

radca prawny Bernard Jirnov

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wadowickim działają zgodnie z następującym harmonogramem:

 

  1. Andrychów (ul. Starowiejska 22b):

Pn.: 8:00 – 16:00

Wt.: 10:00 – 18:00

Śr.: 8:00 – 16:00

Cz.: 10:00 – 18:00

Pt.: 8:00 – 16:00

 

  1. Kalwaria Zebrzydowska (al. Jana Pawła II 7):

Pn.: 8:00 – 16:00

Wt.: 10:00 – 18:00

Śr.: 8:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00

Cz.: 10:00 – 18:00

Pt.: 8:00 – 16:00

 

  1. Wadowice (ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4):

Pn.: 8:00 – 16:00

Wt.: 10:00 – 18:00

Śr.: 8:00 – 16:00

Cz.: 10:00 – 18:00

Pt.: 8:00 – 16:00