Aktualności
Narodowe czytanie 8 nowel polskich w klubie senior+ w lanckoronie

W piątek 6 września 2019 r. w Klubie Senior+ w Lanckoronie odbyło się Narodowe Czytanie 8 klasycznych nowel polskich. Organizatorem wydarzenia wpisującego się w ogólnopolską akcję pod patronatem pary prezydenckiej była Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie, Gminna Rada Seniorów i Klub Senior+ w Lanckoronie. Wydarzenie objął patronatem Wójt Tadeusz Łopata.

 

Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli: Wójt Tadeusz Łopata, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Zbigniew Małecki, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Justyna Młynek-Medoń, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie Iwona Kozik, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie Danuta Horwacik, Wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Teresa Lebiest oraz należąca do Klubu Senior+ w Lanckoronie Łucja Dziudzia. Wszystkich zgromadzonych przywitała p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie Elżbieta Witek, która na wstępie odczytała list przewodni od pary prezydenckiej. 8 lektorów czytało kilka pierwszych stron każdej z 8 nowel, ponieważ organizatorzy chcieli w ten sposób zachęcić do dalszego zgłębiania losów bohaterów.

 

Na spotkanie tłumnie przybyli przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie oraz członkowie Klubu Senior+, a wśród obecnych była także Radna Gminy Lanckorona Krystyna Miska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Lanckoronie Józefa Bucka oraz Kierownik Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Izdebniku Monika Mirek. Niestety był tylko jeden przedstawiciel młodego pokolenia.

 

Narodowe Czytanie zostało zorganizowane w Klubie Senior+ dzień wcześniej przed ogólnopolską akcją z powodu trudności logistycznych związanych z wystawieniem opery „Straszny dwór” na lanckorońskim rynku w dniu 7 września br.

 

Miłym akcentem na zakończenie spotkania było złożeniem życzeń i wręczenie kwiatów Wójtowi Tadeuszowi Łopacie z okazji urodzin.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.