Aktualności
LOKALNA KONFERENCJA „KU TRZEŹWOŚCI NARODU”

Gmina Lanckorona uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Nie piję, bo kocham” poprzez zorganizowanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie 15 grudnia br. lokalną konferencję „Ku trzeźwości Narodu”. Takie lokalne konferencje są częścią kampanii której głównymi celami są uświadamianie zagrożeń wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu oraz promowanie postaw abstynenckich.

 

Prelegenci opowiadali o odpowiedzialności państwa, rodziny, kościoła i samorządu za walkę z nadmiernym spożyciem alkoholu oraz za promowanie abstynencji. W trakcie konferencji poruszano również temat konsekwencji problemów alkoholowych dla dorosłych, jak i dla dzieci, które żyją w rodzinach zmagających się z takim problem. W związku z tym bardzo cieszy duża obecność nauczycieli, których to spotkanie mogło uczulić na wiele kwestii, z którymi mogą się zetknąć w pracy zawodowej. Poruszano również bardzo ważną kwestię czynników chroniących przed rozwinięciem się postaw sprzyjających popadnięciu w nałóg, jak np. ogromny wpływ rodziny, pozytywnych wzorców etc.

 

Odpowiedzialność państwa i samorządu lokalnego w trosce o trzeźwość była też dosyć ważną kwestią i tak można się było dowiedzieć, że w preambule Ustawy o wychowaniu w trzeźwości pada zdanie, w którym trzeźwość jest utożsamiana z prawidłowo funkcjonującym państwem: „Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi się, co następuje(…)”. Omówione zostały też zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej.

Cały projekt finansowany jest z Narodowego Programu Zdrowia, partnerami programu są Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Stowarzyszanie Diakonia Ruchu Światło-Życie.

 

Jeśli chcą Państwo zasięgnąć więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron:

Strona internetowa kampanii „Nie piję, bo kocham”:

http://www.niepijebokocham.org/

strona na facebook’u:

https://www.facebook.com/niepijebokocham/

 

Największy skrót Narodowego Programu Trzeźwości:

NIE UPIJAJ SIĘ! MNIEJ JEST LEPIEJ! A NAJLEPIEJ WCALE!