Aktualności
PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA I DNI OTWARTE W KLUBIE SENIOR+

W związku z przedłużoną do wyczerpania limitu miejsc lub do 31 stycznia 2019r. rekrutacją uczestników do Klubu Senior+ w Lanckoronie wszystkich seniorów zainteresowanych przystąpieniem do klubu zapraszamy w styczniu na Dni Otwarte, od poniedziałku do piątku w godz. 9-12 do Klubu Senior+, który mieści się w budynku starego magistratu przy ul. Rynek 71 w Lanckoronie.

 

W trakcie wizyty będzie można zobaczyć klubowe sale, zapoznać się z propozycjami zajęć, porozmawiać z opiekunem Klubu Senior+ oraz uzyskać pomoc przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do klubu – a to wszystko przy pysznej kawie lub herbacie w rodzinnej atmosferze.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+”.

Członkiem Klubu Senior+ może zostać osoba, która jest:

 • mieszkańcem Gminy Lanckorona,
 • w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć wymagane dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie, ul. 3 Maja 11 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30; tel. 33 876 35 91) w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przez strony internetowe: www.lanckorona.pl oraz www.lanckorona.naszops.pl

Wraz z formularzem należy złożyć decyzję organu rentowo-emerytalnego dot. wysokości uzyskiwanych świadczeń i nakaz płatniczy w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne.

Osoby, które złożą dokumenty będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lanckorona Nr XXXVI/311/18 z dn. 19 września 2018 r. miesięczna opłata za pobyt w Klubie Senior+ będzie kształtuje się następująco:

dla osób samotnie gospodarujących z dochodem:

 • do 701 zł – nieodpłatnie
 • powyżej 701 zł do 1051,50 zł – 35 zł
 • powyżej 1051,50 zł do 1402 zł – 45 zł
 • powyżej 1402 zł do 1752,50 zł – 60 zł
 • powyżej 1752,50 zł do 2103 zł – 70 zł
 • powyżej 2103 zł do 2453,50 zł – 80 zł
 • powyżej 2453,50 zł – 100 zł

dla osób gospodarujących w rodzinie z dochodem na osobę:

 • do 528 zł – nieodpłatnie
 • powyżej 528 zł do 792 zł – 45 zł
 • powyżej 792 zł do 1056 zł – 60 zł
 • powyżej 1056 zł do 1320 zł – 70 zł
 • powyżej 1320 zł do 1584 zł – 80 zł
 • powyżej 1584 zł do 1848 zł – 90 zł
 • powyżej 1848 zł – 110 zł

Klub Senior+ będzie funkcjonował od stycznia 2019 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020 oraz środków Gminy Lanckorona.


Do pobrania: