Aktualności
kalendarz czynności konsultacyjnych dotyczących nadania miejscowości Lanckorona statusu miasta

informacja w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lanckorona

konsultacje-kalendarz


sklad-osobowy-konsultacje