Aktualności
Jubileusz 35 lat Koła Łowieckiego, ,Myśliwiec’’ z Lanckorony.

W Biertowicach na styku trzech gmin Lanckorony, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Sułkowic miał miejsce jubileusz 35- lecia powstania  najbardziej  rozpoznawalnego  w okolicy Koła Łowieckiego ,,Myśliwiec’’.

Koło Łowieckie „Myśliwiec” swoją główną siedzibę ma w Lanckoronie.  Przez ponad trzy dekady, czyli od początku istnienia koła – jego prezesem był Marek Krzemień. Dziś funkcję tę pełni mieszkaniec Biertowic Piotr Trzeboński.  Koło liczy w sumie około 30 członków. Obszar, który przypada „Myśliwcowi” to w sumie 4600 ha, jednakże użytkowych jest to ok. 3900 ha. Z roku na rok te liczby się jednak kurczą i musi być przeprowadzana korekta z uwagi na to, że coraz więcej ludzi buduje domy i obszar się zaludnia. Lasy, którymi zajmują się myśliwi z tego koła, obejmują teren pięciu gmin – Sułkowice, Lanckorona, Stryszów, Budzów i Kalwarii Zebrzydowskiej. Koło podlega natomiast pod trzy nadleśnictwa – w Myślenicach, Andrychowie i Palczy.

Koło Łowieckie „Myśliwiec” powstało 35 lat temu na skutek podziału jednego dużego, koła, które miało dwa obwody i za dużą liczbę myśliwych w swoich szeregach. Zostało, więc Koło Łowieckie „Jarząbek” z Kalwarii Zebrzydowskiej, które istnieje już 60 lat, a z jego ramienia powstał właśnie „Myśliwiec”.

Podczas uroczystości została koncelebrowana uroczysta Msza Święta w Biertowickim kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, w której uczestniczyli zaproszeni goście poczty sztandarowe oraz myśliwi z całego regionu. W trakcie obchodów zostały wręczone jubileuszowe medale dla wszystkich członków koła a także rozdano okolicznościowe dyplomy i listy gratulacyjne.

 

W tym podniosłym wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata waz z Dyrektorem GOK w Lanckoronie Anną Kanią a także Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty oraz Burmistrz Sułkowic Piotr Pułka. Podczas wystąpień podkreślano znamienny fakt, jakim jest funkcjonowanie ,,Koła Myśliwiec’’, które w swojej działalności łączy trzy gminy. W podobnym tonie wypowiadał się Burmistrz Sułkowic Piotr Pułka, który podkreślił znaczenie Koła i fakt, że to historyczne spotkanie w takim gronie powinno być początkiem  szerokiej współpracy Lanckorony, Kalwarii Zebrzydowskiej  oraz Sułkowic.

 

Natomiast Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata  podziękował w swoim wystąpieniu wszystkim myśliwym, przypomniał że na terenie Lanckorony organizowany jest Festiwal Muzyki Myśliwskiej a członkowie koła uczestniczą we wszystkich uroczystościach patriotycznych na terenie gminy. Zapewnił również organizatorów o pomocy i wsparciu inicjatyw, z którymi zwrócą się myśliwi do władz gminy.

Obchody zakończyły się wspólną myśliwską biesiadą gdzie można było posłuchać koncertu muzyki myśliwskiej oraz skosztować wyśmienitych potraw, jakimi raczyli przybyłych gości łowczy.

 

15046168_1135133213208135_534897933_n115049668_1134342683287188_1889080426_n15086328_1134343526620437_1056163949_n