Aktualności
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lanckorona

Oceniając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lanckorona analizie poddano czynniki rzutujące bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa