Aktualności
INFORMACJA O NABORZE DO POLICJI


Małopolska Policja zaprasza w swoje szeregi

 

ZOSTAŃ POLICJANTEM


To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, jesteś zdyscyplinowany i potrafisz dochować tajemnicy.


Służba w Policji gwarantuje Ci rozwój  osobisty oraz zawodowy.


Komendant Główny Policji wyznaczył terminy i limity przyjęć do służby w małopolskiej Policji na rok 2018:

TERMIN

LIMIT

 20 marca  

65 osób,

16 kwietnia  

10 osób,

2 lipca  

85 osób,

24 września  

100 osób,

27 grudnia  

100 osób,

RAZEM:

360 OSÓB
Dlaczego powinieneś wybrać służbę w Policji  ?

 • oferujemy stabilność zatrudnienia z przejrzystym systemem awansowania
 • dajemy możliwość uzyskania uprawnień emerytalnych po 25 latach służby i osiągnięciu 55 lat życia
 • przez cały okres zatrudnienia proponujemy następujące warunki finansowe:
 1. w trakcie szkolenia podstawowego uposażenie w kwocie 2.270 zł brutto (1.899 zł netto) oraz zakwaterowanie i wyżywienie w szkole Policji przez 6 miesięcy,
 2. po zakończeniu kursu zawodowego podstawowego 3.030zł brutto (2.680zł netto) plus dodatek ok. 100zł,
 3. w roku 2018 oraz w 2019 planowane są kolejne podwyżki uposażenia dla funkcjonariuszy Policji,
 • stosujemy system dodatków za kolejne stopnie policyjne (np. dodatek za stopień posterunkowego wynosi 1.050 zł, starszego posterunkowego – 1.090 zł, sierżanta – 1.180 zł),
 • jak również dodatek z tytułu wysługi lat – uposażenie wzrasta z tytułu wysługi lat o 2%  po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do 20% po 20 latach służby i do 35% po 35 latach służby,
 • przyznajemy nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję, oraz nagrody motywacyjne czy jubileuszowe
  w roku 2017 zaplanowano w budżecie małopolskiej Policji ponad 13,2 mln zł, które zostały rozdzielone pomiędzy funkcjonariuszy w garnizonie,
 • dbamy o wygląd policjantów – coroczna „mundurówka” czyli dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego,
 • oraz o ich efektywny wypoczynek – coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta – ok. 400zł/os.,
 • gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby (zależne od ilości kilometrów),
 • wypłacamy ryczałt za brak mieszkania – ok.200-400 zł na miesiąc,
  a w momencie  kupna lub budowy domu deklarujemy dofinansowanie– 4.864 zł/os.Każdy policjant ma możliwość:

 • dokształcania się, w tym korzystania z bogatej oferty kursów specjalistycznych realizowanych w szkołach Policji,
 • skorzystania co roku z płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych, korzystania z  urlopów dodatkowych ,
 • pobrania zasiłku na zagospodarowanie się, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, który  przysługuje w związku z mianowaniem na policjanta  w służbie stałej.Szczegółowe informacje dotyczące zasad  rekrutacji dostępne są na stronie internetowej małopolskiej Policji, w zakładce praca w Policji http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji lub pod numerem telefonu 12 61 54 068 lub 0-78; e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl, jak również można je uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, bud. 9 – w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.

informacja przesłana z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach