Aktualności
INFORMACJA DOT. DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH

Działania Priorytetowe dzielnicowych Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej służące poprawie bezpieczeństwa.