Aktualności
Harmonogram zimowego utrzymania dróg, ulic w okresie zima 2020/2021 na terenie gminy Lanckorona

Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Lanckorona w sezonie 2020/2021