Aktualności
Dzień Seniora 2019 w Lanckoronie

W sobotnie popołudnie 26 października 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury spotkali się seniorzy ze wszystkich miejscowości tworzących Gminę Lanckorona. Wszystkich obecnych przywitała Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Horwacik. Na spotkaniu było obecnych około 70 seniorów, a wśród nich byli m.in. Wójt Tadeusz Łopata wraz z małżonką, Radni Gminy Lanckorona Krystyna Miska i Józef Gąsiorski, Sołtys Lanckorony Józef Wypartowicz, członkowie Klubu Senior+ w Lanckoronie, Przewodnicząca Stowarzyszenia Akolada Izdebnicka Cecylia Lang wraz z członkiniami stowarzyszenia, przedstawicielki KGW Izdebnik. Każdy gość otrzymał drobny upominek w postaci ulotki opisującej działania Gminnej Rady Seniorów, długopisu i słodkości od Gminnej Rady Seniorów ufundowany w ramach realizacji projektu „Wsparcia dialogu obywatelskiego przez Małopolską Sieć Rad Seniorów” realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA, którego pierwszym etapem były zorganizowane w sołectwach spotkania z seniorami mające na celu wyłonienie lokalnych liderów.

 

W swoim przemówieniu Wójt Tadeusz Łopata serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych, podziękował organizatorom imprezy za wkład pracy oraz życzył udanej zabawy. Następnie głos zabrała Wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Teresa Lebiest, która podkreśliła olbrzymie znaczenie aktywności seniorów.

 

W trakcie spotkania Gminna Rada Seniorów kończąc swoją dwuletnią kadencję zachęcała seniorów do wyłonienia kandydatów do pracy społecznej w Radzie na kolejną kadencję.

 

Gminna Rada Seniorów podziękowała za wspieranie inicjatyw senioralnych:

  • Panu Wójtowi Tadeuszowi Łopacie;
  • Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie Annie Kani;
  • Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Justynie Młynek-Medoń
  • Klubowi Senior+ w Lanckoronie;
  • Stowarzyszeniu Lanckoronianki;
  • Kołu Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi;
  • Małopolskiej Sieci Rad Seniorów i Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA;
  • Pani Zofii Kurowskiej – Pniak;
  • Panu Adamowi Kurowskiemu;
  • Pani Paulinie Tomczykiewicz.

 

Kolejnym punktem programu było krótkie wspomnienia o śp. Jana Kobuszewskim, po którym Pani Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Horwacik zaprosiła na poczęstunek przygotowany przez Panie z Stowarzyszenia Lanckoronianki, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi oraz 6-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania KORONA. Całość została sfinansowana z projektu „NIEstaromodni czyli czwórbój artystyczny seniorów” realizowanego przez Gminną Radę Seniorów i Klub Senior+ we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lanckoronie.

 

Wspólna biesiada rozpoczęła się od złożenia życzeń imieninowych Wójtowi Tadeuszowi Łopacie oraz od zaśpiewania „Sto lat” dla solenizanta. Następnie rozpoczęło się wspólne śpiewanie, do którego przygrywali na akordeonach Pani Zofia Kurowska – Pniak i Pan Adam Kurowski.

 

Spotkanie było częścią projektu „NIEstaromodni czyli czwórbój artystyczny seniorów” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.