Aktualności
Droga do zatrudnienia


Projekt skierowany jest do 140 osób zamieszkujących województwo małopolskie, powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, a także znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

·         powyżej 50 roku życia,

·         długotrwale bezrobotnymi,

·         niepełnosprawnymi,

·         o niskich kwalifikacjach,

·         kobietami,

·         bezrobotnymi mężczyznami w wieku 30-49, spośród których ponad 10% to osoby opiekujące się osobami zależnymi.

W realizowanym projekcie będzie możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

·         Indywidualne spotkania z doradcą klienta i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania

·         Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy

·         Specjalistyczne doradztwo zawodowe i psychologiczne

·         Kursy i szkolenia zawodowe

·         3 – miesięczne staże u pracodawców

Dodatkowo za udział w szkoleniu i stażu wypłacane jest stypendium. Odprowadzamy również składki na ubezpieczenie społeczne.
Wsparcia udzielane jest w dogodnym dla uczestników miejscu, najbliżej miejsca zamieszkania, w razie dojazdu do innego miejsca, zwracamy koszty dojazdu.

Więcej informacji odnośnie naszego projektu znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem:  http://kompass-consulting.pl/drogadozatrudnienia/ , a także pod numerem telefonu 519 764 235.