Aktualności
DOTACJA Z PROGRAMU SENIOR+ DLA LANCKORONY

28Dzięki inicjatywie Wójta Lanckorony Tadeusza Łopaty Gmina napisała projekt i otrzymała dofinansowanie z wieloletniego programu „Senior+” w wysokości 149 728,80 zł na zaadaptowanie pomieszczeń po dawnej bibliotece pod Klub „Senior+”.

 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

moduł 1: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i     wyposażenie placówki

moduł2: zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W przypadku modułu 1 dotacja wynosi do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. W module 2 już istniejące placówki mogą otrzymać wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącej działalności, w przypadku Dziennego Domu „Senior+” do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, w przypadku Klubu „Senior+” do 200 zł na jedno miejsce miesięcznie w placówce.

 

Otrzymane środki będą przeznaczone na remont i wyposażenie pomieszczeń, a po jego zakończeniu od nowego roku zostanie uruchomiony w Lanckoronie Klub „Senior+”.  Wyremontowane pomieszczenia będą miejscem spotkań dla osób starszych z terenu naszej gminy. Zaplanowano w projekcie m.in. salę spotkań oraz miejsce do rehabilitacji.

 

Realizację dotacji przewidziano na II połowę 2018 roku.

 

15 marca br. Wójt Tadeusz Łopata na zaproszenie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej uczestniczył w Warszawie w uroczystości podpisania umów dofinansowania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018. W spotkaniu uczestniczył także Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.