Aktualności
DOTACJA NA GABINETY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ DLA SZKÓŁ

W związku z tym, że od 1 stycznia 2018 roku mają wrócić do szkół gabinety profilaktyki zdrowotnej, zwane potocznie gabinetami lekarskimi bądź pielęgniarskimi, gmina Lanckorona również w szkołach na jej terenie podjęła działania zmierzające do uruchomienia we wszystkich szkołach w gminie takich gabinetów.

 

Gmina Lanckorona otrzymała dotację celową od Wojewody Małopolski w wysokości 26 000,00 złotych na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Dotacja celowa pokryje w pełni zgłoszone przez gminę potrzeby w tym zakresie. Głównym celem dotacji jest poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt tychże gabinetów.

 

Jak podkreśla Wójt Tadeusz Łopata „gmina w pełni wyposaży gabinety profilaktyki zdrowotnej we wszystkich szkołach w nowy sprzęt taki jak np. kozetki, szafki medyczne, stoliki zabiegowe, wagi medyczne, tablice do badania wzroku, apteczki pierwszej pomocy z lekarstwami, środki do grupowej profilaktyki próchnicy itp.”