Aktualności
„AKTYWNA TABLICA” W GMINIE LANCKORONA

Gmina Lanckorona cały czas stara się o podnoszenie poziomu nauczania w szkołach na jej terenie. Wójt Tadeusz Łopata razem z Dyrektorem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniewem Małeckim cały czas inwestują w oświatę na terenie gminy i zdobywają fundusze na polepszenie warunków i sposobów nauczania. Tym razem jest to dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych.


W ramach „Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica” gmina Lanckorona w 2017 roku otrzymała od Wojewody Małopolski dotację celową w wysokości 11 200,00 złotych na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.


„Gmina Lanckorona planuje aplikowanie do programu „Aktywna tablica” również w 2018 i 2019 roku” – podkreśla Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Zbigniew Małecki.

Głównymi celami dotacji są umożliwienie wykorzystania w procesie nauczania nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W ramach dotacji zostaną zakupione 3 tablice interaktywne, które będą służyć dzieciom w Szkole Podstawowej w Skawinkach. Realizacja zadania nastąpi do końca roku 2017.