Aktualności
Akcja „Szkoła do hymnu” w Izdebniku i w Lanckoronie

Ponad 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli z przeszło 20 tys. szkół w Polsce i za granicą 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewało  „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.
Przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży. Do udziału w akcji zostały zaproszone wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w Polsce oraz polskie szkoły za granicą.
W akcji wziął udział Zespół Szkół w Izdebniku oraz Szkoła Podstawowa w Lanckoronie.
Bez wątpienia była to bardzo wyjątkowa chwila dla całej izdebnickiej społeczności szkolnej, ponieważ po raz pierwszy uczniowie i grono pedagogiczne brało udział w szkolnym ceremoniale podnoszenie flagi państwowej na maszt, który został ufundowany z projektu „Niepodległa” staraniem Wójta Tadeusza Łopaty oraz Posła RP Filipa Kaczyńskiego – drugi taki maszt flagowy znajduje się przy Szkole Podstawowej w Lanckoronie. Do tego ważnego zadania wyznaczono poczet flagowy w składzie: Michał Michelis, Wiktoria Bystroń, Kinga Targosz. Do nowej funkcji przygotowała uczniów Wicedyrektor Kornelia Maślanka – Gołąb. Po zakończeniu uroczystego apelu i złożeniu kwiatów pod pomnikiem poległych w obronie ojczyzny mieszkańców Izdebnika, w kolumnie prowadzonej przez poczet flagowy niosący flagę państwową, uczniowie przeszli na plac przy szkole. Dołączyły do nich przedszkolaki. Poczet rozwinął flagę i wciągał ją powoli na maszt, a cała szkolna społeczność zaśpiewała hymn państwowy.
W tej doniosłej chwili towarzyszył uczniom i nauczycielom Wójt Tadeusz Łopata. Przy tej okazji Wójt zachęcał do wznowienia dyskusji o wyborze patrona dla szkoły w Izdebniku. Wójt zaznaczył, że dobrą okazją ku temu bez wątpienia jest remont i rozbudowa szkoły. W trakcie swojego przemówienia Wójt zachęcał do uhonorowania nie konkretnej postaci, ale do rozważenia propozycji patrona zbiorowego, szczególnie, że wielu mieszkańców Izdebnika brało udział w walkach narodowowyzwoleńczych.
Fotorelacja z Izdebnika:
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lanckoronie wraz z wychowawcami zaśpiewali hymn państwowy przed budynkiem szkoły.
Fotorelacja z Lanckorony: