Aktualności
6000 zł na działania dla seniorów z gminy Lanckorona

31 lipca 2019 r. w Stryszawie odbyło się spotkanie z tegorocznymi Grantobiorcami Działaj Lokalnie oraz Gminami Partnerskimi, które wspierają program grantowy.

 

Dzięki decyzji Wójta Tadeusza Łopaty o kontynuowaniu współpracy w ramach programu Działaj lokalnie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu Gminy Lanckorona mogły w tym roku po raz kolejny uczestniczyć w konkursie grantowym.

 

Miło nam poinformować, że projekt grupy nieformalnej pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie pt. „NIE-staromodni czyli czwórbój artystyczny seniorów” otrzymał dofinansowanie w wysokości 6000zł. Zaplanowane działania obejmują m.in. szereg warsztatów dla seniorów oraz dla dzieci, niezbędne materiały oraz dowóz na zajęcia. Projekt powstał dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie, Gminnej Rady Seniorów i Klubu Senior+ w Lanckoronie, a jego realizacja ruszy jesienią.

 

W spotkaniu w Stryszawie uczestniczyły przedstawicielki grupy nieformalnej, która uzyskała dofinansowanie. W trakcie spotkania wręczano również statuetki z podziękowaniem dla wójtów i burmistrzów  gmin partycypujących w projekcie. Wójtowi Tadeuszowi Łopacie statuetkę przekazała dzień później Wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie Pani Teresa Lebiest.

 

Sam program grantowy prowadzony jest przez Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia od 2013 roku, a od 2014 r. program wspierają gminy. Obecnie oprócz Lanckorony są to: Bystra-Sidzina, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja oraz Zembrzyce. W tym roku aż 10 ciekawych i bardzo różnorodnych inicjatyw będzie mogło zostać zrealizowanych dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Działaj Lokalnie oraz środkom Gmin Partnerskich.