Aktualności
60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi

W niedzielę 11 czerwca uroczyście obchodzono jubileusz powstania jednego z najbardziej prężnie działających organizacji w Gminie Lanckorona. Koło Gospodyń Wiejskich z Jastrzębi jest integralnie związane z historią ziemi lanckorońskiej, a jego założyciele wpisali się w działalność kulturową i tradycję sołectwa Jastrzębia. Patronat Honorowy nad obchodami objął Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata, obecny był również Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona Ryszard Frączek. Mszę św. koncelebrował ks. Artur Gielata wywodzący swoje korzenie z Jastrzębi.
Wśród licznie zaproszonych gości w obchodach uczestniczyły inne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lanckorona, a także Stowarzyszenia takie jak Akolada, Siedliski, 3 Wionki, oraz Lanckoronianki reprezentowane przez swoich przedstawicieli. Obecni byli również radni Gminy Lanckorona, sołtysi, druhowie jednostki OSP Jastrzębia z prezesem Stanisławem Bartyzelem, członkowie LKS Jastrzębianki, Rady Sołeckiej, nauczyciele, uczniowie.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów. Wójtowi Gminy Lanckorona za ufundowanie upominku oraz wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym ta uroczystość miała swój niepowtarzalny charakter.

(więcej informacji już niebawem na stronie urzędu)