Aktualności
Zebranie wiejskie w Skawinkach

Sołtys Sołectwa Skawinki zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa w dniu 26 lutego 2017 r.o godz. 9.15 /niedziela/

Z A W I A D O M I E N I E

 

Sołtys Sołectwa Skawinki zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa

 

w dniu 26 lutego 2017 r.

 

o godz. 915 /niedziela/

 

Zebranie odbędzie się w Domu Strażaka
w Skawinkach

 

Tematem zebrania wiejskiego będzie m.in.:

 

– omówienie spraw gospodarczych sołectwa,

 

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.

 

Z poważaniem

Ryszard Gonet