Aktualności
ZEBRANIE WIEJSKIE – PODCHYBIE

Zebranie odbędzie się w dniu 26 marca 2017 r. o godz. 15-tej (niedziela) w domu Sołtysa.

Z A W I A D O M I E N I E


Sołtys Sołectwa Podchybie zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa


w dniu 26 marca 2017 r.


o godz. 15-tej ( niedziela)


Zebranie odbędzie się u Sołtysa


Podchybie 18.


Tematem zebrania wiejskiego będzie m.in.:


– omówienie spraw gospodarczych sołectwa,


Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.


Z poważaniem

Marian Ciężkowski