Aktualności
Zarządzenie w sprawie ograniczenia zużycia wody

Wprowadza się zakaz używania wody dostarczanej z sieci wodociągowej w celu nawadniania ogródków, terenów zielonych