Aktualności
wyniki konkursu do projektu grantowego Generacja V4 realizowanego w Izdebniku

28 lutego 2023 r. Wójt Tadeusz Łopata ogłosił wyniki konkursu do projektu grantowego Generacja V4 realizowanego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów walk o Niepodległość Polski w Izdebniku we współpracy ze szkołą w węgierskim mieście Edelény, z którym współpracę nawiązał w 2019 roku Wójt Tadeusz Łopata.

 

 

O szczegółach realizowanego projektu mówi Dyrektor izdebnickiej placówki Pani Teresa Łabędź: „Program grantowy Generacja V4 oferuje granty na krótkoterminową mobilność w regionie państw Grupy Wyszehradzkiej (V4, tj. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nasz projekt został złożony we współpracy ze szkołą w Edelény na Węgrzech. Ponadto w ramach projektu zrealizujemy dwa wspólne wydarzenia z udziałem obu szkół oraz wspólne prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.). Aby ubiegać się o grant musieliśmy wybrać jeden z celów programu „Generacja V4” z sześciu obszarów tematycznych lub też stworzyć własny. W naszym projekcie ujęliśmy działania w ramach obszaru tematycznego DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ. Zaplanowaliśmy nie tylko wspólne spotkania online, ale również pięciodniowe wymiany uczniowskie, podczas których młodzież pozna wspólne dziedzictwo obu krajów. Bardzo się cieszymy, że po raz pierwszy wychodzimy poza obszar kraju w realizacji projektów, a efektami i szczegółowymi działaniami będziemy dzielić się na bieżąco.”

 

Uczniowie, aby zakwalifikować się do udziału w projekcie musieli napisać test z wiedzy o Węgrzech, Janie Pawle II oraz o ze znajomości języka angielskiego. Nagrodą jest wyjazd na 5-dniową wizytę studyjną na Węgry.

 

Konkurs został objęty patronatem honorowym i wsparciem finansowym przez Wójta Tadeusza Łopatę.

 

„Nawiązaną współpracę z węgierskim miastem Edelény przerwała skutecznie pandemia, dlatego jestem teraz niezmiernie zadowolony, że współpraca została wznowiona. Jestem pewien, że młodzież z izdebnickiej szkoły biorąc udział w tym międzynarodowym projekcie poszerzy swoje horyzonty i będzie godnie reprezentować naszą gminę” – podsumował Wójt Tadeusz Łopata.

 

Projekt Generacja V4 jest projektem realizowanym w państwach V4 przez Visegrad Found.