Aktualności
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lanckorona przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lanckorona przeznaczonych do oddania w najem:

Wykaz 1

Wykaz 2