WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej