Wybory Prezydenta RP 28.06.2020

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 12 LIPCA 2020 R.

 

Wyniki głosowania w Obwodach

 


Kalendarz Wyborczy


Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania


OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

  1. DUDA Andrzej Sebastian

  2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


UCHWAŁA w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


OBWIESZCZENIE o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Wójta Gminy Lanckorona o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych


Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie I, Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych


UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Załącznik do uchwały nr 161/2020 – Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


UCHWAŁA NR 164/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju


 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach


Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach


 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach