Aktualności
Ważna informacja

Docierają do nas niepokojące sygnały, że po terenie gminy krążą osoby, które podszywają się pod pracowników Urzędu, Czystego Powietrza, informując że muszą dokonać kontroli źródła ogrzewania (sprawdzić kocioł) oraz wykonać inwentaryzację budynku.

 

Informujemy, że Urząd Gminy Lanckorona dokonuje kontroli środowiskowej (wywóz nieczystości ciekłych, posiadania źródła ciepła, inwentaryzację budynku) tylko przy pomocy pracowników Urzędu Gminy posiadających legitymację służbową wydaną przez Wójta Gminy Lanckorona.

 

Prosimy nie przekazywać danych osobowych np. PESEL, nr dowodu osobistego, wysokość zarobków – To próby wyłudzenia danych osobowych.

 

W razie znalezienia się w podobnej sytuacji prosimy o zgłoszenie na Policję.