Aktualności
Upadek to nie przypadek

 

Dane statystyczne zgłoszonych w Placówce Terenowej KRUS w Wadowicach  wypadków przy pracy rolniczej (dane za 3 kwartały 2023 r.) wskazują, że  62,5% zgłoszonych zdarzeń znajduje się grupie „upadki osób”, z czego aż 37,5% to upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych. Pozostałe to upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych oraz z wysokości (drabin, schodów itp.) a także w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych.

 

Najczęściej do upadków dochodziło podczas przemieszczania bez obciążenia (do i z miejsca), ale odnotowano również wypadki podczas prac porządkowych w obejściu gospodarstwa oraz podczas prac ręcznych w gospodarstwach rolnych z użyciem narzędzi prostych.

 

Ze względu na wysoki udział tego rodzaju zdarzeń wypadkowych w całej grupie wypadków należy zwrócić szczególną uwagę na przyczyny tych zdarzeń, a do najważniejszych należą:

 • używanie nieodpowiedniego obuwia,
 • zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych,
 • bałagan w obejściu i w pomieszczeniach gospodarczych,
 • zbyt wysokie i nieoznakowane progi,
 • brak odpowiednich przejść i obejść,
 • pośpiech podczas pracy,
 • niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane drabiny,
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych,
 • przystępowanie do pracy po spożyciu alkoholu.

 

Rolniku, aby zmniejszyć ryzyko upadków:

 • Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć
  i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej, oczyść obuwie po zakończeniu pracy.
 • Utwardź i wyrównaj podwórze gospodarstwa, zadbaj o odprowadzanie wód opadowych, posypuj zimą nawierzchnię piaskiem, popiołem itp. utrzymuj ład i porządek w obejściu.
 • Korzystaj z drabinek montowanych przy maszynach, przyczepach. Pamiętaj
  o wchodzeniu i schodzeniu z maszyn i urządzeń rolniczych twarzą do szczebli. Dbaj
  o czystość schodów i drabinek.
 • Dbaj o stan zdrowia, przystępuj do pracy wypoczęty i stosuj przerwy na odpoczynek.
 • Schody i drabiny utrzymuj w czystości, wyposaż schody i otwory zrzutowe w poręcze
  i balustrady. Progi i nierówności oznacz tak, by były widoczne.

 

Statystyki PT KRUS w Wadowicach wskazują również, że duże gospodarstwa rolne są bezpieczniejsze niż te mniejsze. Oznacza to, że świadomość z zakresu bezpieczeństwa pracy wśród rolników rośnie, gospodarstwa są wyposażone w lepszy sprzęt a to wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy. Gorszy stan bezpieczeństwa obserwuje się w gospodarstwach małych, nie mających możliwości poprawy ich infrastruktury. Ponad 62% wypadków wystąpiło
w gospodarstwach rolnych, których powierzchnia nie przekracza 5 ha.

 

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej KRUS (www.gov.pl/krus) oraz zakładki Prewencja.

 

Krystyna Zielińska

Główny specjalista

Placówki Terenowej KRUS w Wadowicach