Aktualności
spotkanie w Skawinkach dot. założeń programu „czyste powietrze”

W związku z realizowaniem przez Gminę Lanckorona porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dot. udziału w Programie „Czyste Powietrze” Wójt Gminy Lanckorona zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie dot. założeń Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w piątek 17 marca 2023 r. o godz. 18:15 w budynku OSP Skawinki.

 

Spotkanie będzie jednym z punktów zebrania sołeckiego.