Aktualności
Spotkanie samorządowców z Wojewodą Małopolskim

Spotkanie samorządowców z Wojewodą Małopolskim

W Starostwie Powiatowym w Wadowicach odbyło się ważne spotkanie samorządowców z Wojewodą Małopolskim dotyczyło ono bieżących problemów gmin w powiecie Wadowickim. Spotkanie odbyło się w piątek (4.03) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Oprócz samorządowców wzięli w nim udział również kierownicy powiatowych, służb, inspekcji i straży. W spotkaniu w Wadowicach czynnie uczestniczył Wójt Lanckorony – Tadeusz Łopata. „To ważne, że Pan Wojewoda tak często bywa na naszym terenie, widać, że interesuje się problematyką powiatu wadowickiego, a w szczególności małych gmin. Jestem na bieżąco w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, naszą współpracę uważam za wzorową”- mówi Wójt Lanckorony Tadeusz Łopata. Podczas spotkania Wojewoda podkreślił jak ważne są programy wprowadzone przez rząd mówiąc o programie „500+” Pan Józef Pilch zaznaczył, że jest on niezmiernie istotny dla społeczeństwa. Zapewnił, że województwo ma już pieniądze na jego realizację. Sporo miejsca w dyskusji poświęcono kwestiom związanym z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Wojewoda Małopolski Józef Pilch zapewnił, że po 15 marca br. samorządy otrzymają pełną informację dotyczącą tego wydarzenia: gdzie będą zorganizowane szpitale polowe, punkty sanitarne, które drogi będą zamknięte na czas przejazdu pielgrzymów, jak będzie wyglądać komunikacja zastępcza, gdzie zorganizowano drogi ewakuacji, itd. Informacje będą przekazywane w formie broszury i rozpowszechniane drogą elektroniczną. Będą też emitowane w prasie, radiu i telewizji.
Podczas spotkania poruszono również sprawę dotyczącą Beskidzkiej Drogi Integracyjnej oraz bezpieczeństwem na drogach, a także zakres prac w przedłużającej się budowie Zbiornika w Świnnej Porębie. Samorządowcy podnosili wiele problemów dotyczących komunikacji z takimi instytucjami, jak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Lasy Państwowe czy Małopolski Zarząd Melioracji Wodnych. Wojewoda zapewnił, że będzie się starał, aby do naszego województwa trafiło jak najwięcej środków finansowych, które będą w pełni wykorzystane. Za najważniejsze zadanie uznał pobudzenie gospodarki. Wojewoda obiecał, że odwiedzi wszystkie gminy i powiaty Małopolski, aby z bliska przyjrzeć się problemom samorządów. Będzie to jednak możliwe dopiero po Światowych Dniach Młodzieży. Wojewoda zapowiedział, że wizyty w naszym regionie będą odbywały się cyklicznie, a sprawy które poruszyli samorządowcy są ważne dla naszego powiatu. Dlatego jak zapowiedział Wojewoda będzie podchodził do każdej z nich poważnie i skieruje je do odpowiednich wydziałów.

Spotkanie w Starostwie

Spotkanie w Starostwie