Aktualności
Rajd patriotyczny nordic walking młodzieży i kadry OHP z Małopolski

6 maja 2023 r. Wójt Tadeusz Łopata powitał w Lanckoronie uczestników Rajdu patriotycznego nordic walking młodzieży i kadry OHP z Małopolski dla uczczenia 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

 

Po powitaniu przez Wójta uczestników rajdu nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Kwiaty w imieniu uczestników rajdu złożyli: I z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Pani Beata Pabian-Mikuła, Kierownik 6-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie Pani Marcelina Tyrpa-Opyrchał, Komendant Środowiskowego Hufca Pracy 6-34 w Starym Sączu Pan Marian Potoniec, do złożenia kwiatów został zaproszony także Wójt Tadeusz Łopata.

 

Po złożeniu kwiatów nastąpiła krótka rozgrzewka z instruktorem techniki nordic walking i grupa wyruszyła w stronę Kalwarii Zebrzydowskiej, w sobotę mieli odwiedzić m.in. kalwaryjski klasztor, na niedzielę zaś zaplanowane zostało aktywne zwiedzanie Lanckorony z wizytą w muzeum.

 

Uczestnicy rajdy mieli ze sobą patriotyczne akcenty w postaci kokard narodowych, opasek z flagami oraz małych chorągiewek. Jest to pierwszy taki rajd, w którym bierze udział zarówno kadra OHP, jak i młodzież, Wójt wyraził nadzieję na kontynuowanie tego przedsięwzięcia w kolejnych latach.